Kalender C-Liga 2022/2023 Übersicht

Heim \ Auswärts ACDK ABC ASA BL HU KHK LD LOKFR SCP TJ KKN YB
AC Domkicker   Nov 7 Nov 7 Nov 7 Nov 7 Nov 7 Nov 7
AschenBallsport Champions 2-7   3-6 Nov 7 1-4 Nov 7 0-3 Nov 7
Astra Aachen   Nov 7 10-4 5-6 1-2 Nov 7
Bewegungslegastheniker   Nov 7 3-10 Nov 7 Nov 7 Nov 7
Hungover 96 3-5 Nov 7   Nov 7 1-0 Nov 7
Kings Hill Kickers 6-1 Nov 7   Nov 7 Nov 7 Nov 7
Lazio Dom Mai 8 2-6 0-9 6-0   Nov 7
Lokomotive Frankenberg Nov 7 Nov 7 Nov 7 Nov 7   Nov 7 Nov 7
S.C. Pilskicker 6-7 5-0 4-0 3-7 Nov 7   5-2
Tomaten Jambo Nov 7 0-7 0-11 2-3 3-7 Nov 7  
Virtuosia Kuckucksnest Nov 7 Nov 7 0-7 1-2 3-1   Nov 7
Yoga Burrito Nov 7 Nov 7 Nov 7 Nov 7